วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพลง ก.เอ่ย ก.ไก่
ก เอ๋ย ก ไก่

ก.เอ๋ย ก.ไก่   ข.ไข่ อยู่ในเล้า   ฃ.ขวด ของเรา   ค.ควาย เข้านา

ฅ.คน ขึงขัง   ฆ.ระฆัง ข้างฝา   ง.งู ใจกล้า   จ.จาน ใช้ดี

ฉ.ฉิ่ง ตีดัง   ช.ช้าง วิ่งหนี   ซ.โซ่ ล่ามดี   ฌ.กะเฌอ คู่กัน

ญ.หญิง โสภา   ฎ.ชฎา สวมพลัน   ฏ.ปัฏฏัก หุนหัน   ฐ.สันฐาน เข้ามารอง

ฑ.นางมณโฑ หน้าขาว   ฒ.ผู้เฒ่า เดินย่อง   ณ.เณร ไม่มอง   ด.เด็ก ต้องนิมนต์

ต.เต่า หลังตุง   ถ.ถุงแบกขน   ท.ทหาร อดทน    ธ.ธง คนนิยม

น.หนู ขวักไขว่   บ.ใบไม้ ทับถม   ป.ปลา ตากลม    ผ.ผึ้ง ทำรัง

ฝ.ฝา ทนทาน   พ.พาน วางตั้ง   ฟ.ฟัน สะอาดจัง   ภ.สำเภา กางใบ

ม.ม้า คึกคัก   ย.ยักษ์ เขี้ยวใหญ่   ร.เรือ พายไป   ล.ลิง ไต่ราว

ว.แหวน ลงยา   ศ.ศาลา เงียบเหงา   ษ.ฤาษี หนวดยาว   ส.เสือ ดาวคะนอง

ห.หีบ ใส่ผ้า   ฬ.จุฬา ท่าผยอง   อ.อ่าง เนืองนอง   ฮ.นกฮูก ตาโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น